تنش آب باعث کاهش ویژگی های کمی و کیفی گیاه می گردد

به گزارش وبلاگ 20 بکس، خبرنگاران/لرستان یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات فناوری و کشاورزی لرستان گفت: تنش آب باعث کاهش ویژگی های کمی و کیفی گیاه می گردد.

تنش آب باعث کاهش ویژگی های کمی و کیفی گیاه می گردد

پیغام پزشکپور در گفت وگو با وبلاگ 20 بکس اظهار کرد: آب یک منبع مالی مهم در بسیاری از نقاط دنیا به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می گردد.

وی ادامه داد: دسترسی ناکافی به آب در منـاطق خشک و نیمه خشک، افزایش کارایی مصـرف آب را بـه عنوان یکی از محورهای اصلی کشاورزی پایدار در این مناطق ضروری ساخته است.

پزشکپور اضافه نمود: تنش آب از یک سو باعث کاهش ویژگی های کمی و کیفی گیاه شده و از سوی دیگر به دلیل بالا بودن قیمت آب، خرید آب برای کشاورزان را به یک معضل عظیم تبدیل نموده اسـت.

یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات فناوری و کشاورزی لرستان اعلام کرد: در سال های اخیر کوشش های فراوانی بـرای افزایش کارایی مصرف آب اجرا شده که در این راستا افزایش دور آبیاری و بهره گیری از ترکیبات سوپرجاذب به عنوان دو راه حل اساسی در صرفه جویی و اسـتفاده بهینـه آب مـورد توجـه قـرار گرفتـه انـد.

وی یادآور شد: سوپرجاذب آکوازوربها کشـاورزی مـوادی آلـی هسـتند کـه در شـرایط یـونی و میکروبی خاک به تدریج تجزیه شده و در اسیدیته طبیعی خاک در عرض 15-12 سال بـه اجـزای سـازنده آن آب، دی اکسیدکربن، ترکیبات نیتروژن دار غیرسمی ازجمله آمونیاک تبدیل می شوند.

پزشکپور اعلام کرد: این ترکیبات بدون ضایعات سمی بوده و بـدون اینکـه بـرای محیط زیست، محصولات زراعی، خـاک هـا و آب هـای زیرزمینی خطری داشته باشند، به مواد آلی خاک افزوده شده وچندین سال در خاک دوام می آورند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "تنش آب باعث کاهش ویژگی های کمی و کیفی گیاه می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تنش آب باعث کاهش ویژگی های کمی و کیفی گیاه می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید